Intervju med Sofia Malmberg

I höst är det återigen dags för Skolbibliotekarien 2018 som bland annat kommer gästas av Sofia Malmberg. Sofia är en flitigt anlitad föreläsare och debattör i skolbiblioteksfrågor samt medlem i Regionala biblioteksgruppen. Hon har skrivit Bibliotekarien som medpedagog, Happenings som arbetsmetod, Skolbiblioteket som pedagogisk investering och Skolbibliotek: en handbok för skolbiblioteksansvariga. Hon har belönats med såväl Greta Linders som Christer Holmqvist stipendium.

Under sin föreläsning på konferensen Skolbibliotekarien 2018 kommer Sofia behandla de viktiga frågorna; hur gör vi skolbiblioteket till en pedagogisk funktion? Hur kan vi arbeta för att skolbiblioteket ska bli en del av undervisningen?

Vi fick chansen att ställa några frågor till Sofia:

Hej Sofia, vad kul att du ville ställa upp på en intervju. Berätta lite om dig själv, vad har du för bakgrund och vilka vägar har lett till den positionen du har idag?

Jag är samordnare för skolbiblioteken i Järfälla och mitt uppdrag består i att tillsammans med förvaltning och skolledare skapar strukturer och förutsättningar för skolbibliotek. Jag har tidigare varit skolbibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm, där jag arbetat med att stärka elevernas språkutveckling och digitala kompetens. Därutöver har jag skrivit ett flertal omtalade böcker om skolbibliotek, bl.a. “Skolbiblioteket som pedagogisk investering” och “Bibliotekarien som medpedagog”.

Vilken utmaning tror du är den största för skolbibliotekarier idag?

Den största utmaningen för skolbibliotekarier idag tror jag är att ta den nya roll som den reviderade läroplanen föreskriver. Att gå från en verksamhet som i många fall verkat ganska kravlöst och ibland parallellt med skolans pedagogiska verksamhet till att tydligt ha elevernas ökade måluppfyllelse som uppdrag. Det kräver att man som bibliotekarie vågar anta nya arenor, testa nya arbetssätt och på allvar omprövar sina prioriteringar.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Det bästa med mitt arbete som samordnare är att jag utifrån mitt kompetensområde har möjlighet att skapa strukturer för skolbibliotek och verka kompetenshöjande gentemot skolledarna. Det är grunden för att eleverna i slutändan ska kunna få de skolbibliotek de har rätt till.

Vad kommer deltagarna på Skolbibliotekarien 2018 ta med sig från din föreläsning?

Min avsikt är att de ska få med sig konkreta projekt och metodexempel med sig hem, men också att de får tankar med sig hem kring hur man på ett effektivt sätt tar sig an det nya uppdraget i den reviderade läroplanen.

Missa inte Sofia på konferensen Skolbibliotekarien 2018 den 10-11 oktober!

 

Läs mer om konferensen här

Anmäl dig här