Intervju med Mike Wilson

Mike Wilson, legitimerad kiropraktor med svart bälte i ergonomi. Han föreläser på konferensen Labb i fokus 2019. Efter flera år av behandling av besvär från dålig arbetsergonomi satsade Mike på förebyggande åtgärder genom fördjupning i ergonomiprodukternas värld, framtagning av ”nyttoprodukter” och personalutbildning.
Mike använder sig av sin torra engelska humor för att driva hem den senaste kunskapen kring arbetsergonomi.

Berätta lite om dig själv, vad har du för bakgrund och vilka vägar har lett till den position du har idag?

Jag är född och uppväxt i Manchester, England. Jag reste i 5 år innan jag landade i Sverige och träffade min fru för 24 år sedan. Nu har jag hela paketet, fru, två barn, hund men ingen Volvo än. Jag har varit legitimerad kiropraktor i 23 år och har jobbat inom ergonomi den senaste 16 åren med bl.a. föreläsningar, arbetsplats undersökningar, produktutveckling och mycket mera. Tack vare min bakgrund som kiropraktor har jag alltid fokuserat på att ergonomiska lösningar bör innehålla lagom belastning på kroppen och inte avlastning. Produkterna är oftast inriktat till det motsatta.

Vad hoppas du att deltagarna på Labb i fokus 2019 kommer ta med sig från din föreläsning?

Att håller folk sig vakna under en o halv timmes föreläsning om ergonomi är en bragd för sig. Men när jag träffar folk som har lyssnat på mig några år tidigare blir jag alltid överraskad av att alla ta till sig olika saker jag har tagit upp. Jag tar upp ganska mycket och man vet aldrig vad det är som ska fastna hos just denna grupp eller person. Jag hoppas att alla har trevligt och går därifrån med idéer om hur de ska förändra sitt arbetssätt till det bättre.

Vad motiveras du av i ditt arbete?

Jag blir motiverad av att stimulera folk till positiv förändring.

Här kan du läsa mer om konferensen Labb i fokus 2019