Intervju med Jonas Mikaels

Den 20 september kommer Jonas Mikaels hit och öppnar konferensen Idrottslärare 2018. Han kommer prata om friluftsliv som kunskapsområde i ämnet idrott och hälsa och ge nya perspektiv på lärande. Jonas är  fil.dr. i idrottsvetenskap och lärare i friluftsliv på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och har lång erfarenhet av friluftsliv både i och utanför skolan. Han har nyligen avslutat ett fyraårigt avhandlingsprojekt som handlar om friluftsliv som kunskapsområde i skolan med särskilt fokus på lärande om plats som utgångspunkt i den pedagogiska friluftslivspraktiken. Vi fick chansen att ställa några frågor till honom:

Hej Johan, vad har du för bakgrund och vilka vägar har lett till den positionen du har idag?

Jag växte upp i Täby strax norr om Stockholm och är utbildad idrottslärare med engelska som andra ämne. Mitt stora intresse för skidåkning och friluftsliv, gjorde att jag valde att flytta norrut och plugga på Umeå universitet. I grunden är jag idrottspedagog och läste efter det vidare till idrottslärare. Umeå är en jätte fin stad och jag blev kvar där i 23 år. Så man kan lugnt säga att jag levt större delen av mitt vuxna liv som norrlänning. Jag arbetade som idrottslärare i grundskolan och gymnasiet i 8 år, innan jag 2001 fick jobbet som idrottslärarutbildare på lärarutbildningen i idrott och hälsa vid pedagogiska institutionen på Umeå universitet. Där jobbade jag som friluftslärare fram till 2013, då jag fick jobb på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och flyttade tillbaka ner till Stockholm igen. På GIH gick jag en forskarutbildning i idrottsvetenskap och blev i oktober 2017 klar med min avhandling om friluftsliv som kunskapsområde i skolan. Så nu är jag doktor i friluftsliv.

Du har även arbetat med skolor i Kanada och Nya Zeeland – hur skiljer sig ämnet friluftsliv i idrottsundervisningen i dessa länder jämfört med Sverige?

Nu har inte jag gjort någon jämförande studie och kan därför inte uttala mig om hur det ser ut generellt i de olika länderna. Men i likhet med Sverige är outdoor education, som skolbaserat friluftsliv kallas i Nya Zeeland, en del av ämnet Health and Physical Education (Idrott och hälsa) i den Nya Zeeländska läroplanen. Flera av de Nya Zeeländska gymnasielärarna som jag intervjuade, talade om att utbilda för en miljömässigt hållbar framtid som det primära målet för friluftsliv i skolan. Det här sättet att utrycka sig beträffande friluftslivets roll som kunskapsområde i skolan, var inte lika vanligt bland de svenska idrottslärarna. På många håll runt om i världen, exempelvis i Kanada, Nya Zeeland och Australien, är friluftsliv i skolan ofta kopplat till lärande om plats. Det är med andra ord lärande om platsens natur- och kulturhistoria, alltså det som gör en plats unik, som är i fokus. I Kanada lärde jag mig att varje plats har sin historia. Även försummade stadsparker eller grönområdet närmast skolan. Det här sättet att arbeta med friluftsliv i skolan, tyckte jag var väldigt spännande och något jag ville studera närmare.

I en perfekt värld – hur skulle den optimala friluftsundervisningen se ut för dig?

Den ”perfekta” världen kan vara närmare än många kanske tror. Min forskning visar att det ytterst handlar om vår föreställning om vad skolbaserat friluftsliv är eller kan vara, som sätter begränsningar för vad vi ser som möjligt. Att ta utgångspunkt i lärande om plats, innebär att flytta fokus från att se friluftsliv som fysisk aktivitet till att istället fokusera på människa-natur relationer. Det här öppnar upp för massor med intressanta perspektiv att arbeta med. Det som saknas idag i den svenska skolan är en tydligare bild av vad friluftsliv som kunskapsområde egentligen syftar till. Varken kursplan (Lgr11/GY11) eller tillhörande bedömningsstöd, verkar ge någon vidare vägledning i det avseendet. Det här och mycket mer, kommer jag att prata om i min föreläsning.

Vad kommer deltagarna på Idrottslärare 2018 ta med sig från din föreläsning?

Jag kommer att ge många konkreta exempel. Därför hoppas jag att deltagarna kommer att ta med sig nya, spännande och intressanta perspektiv på hur vi som lärare kan arbeta med friluftsliv som kunskapsområde i skolan.

Missa inte Jonas på konferensen Idrottslärare 2018 den 20-21 september!

Läs mer om konferensen här

Anmäl dig här