Intervju med Hans Persson

Nyfiken på våra föreläsare?

Hans Persson är Sveriges mest meriterade skolutvecklare inom NO-området. Han har en unik förmåga att skapa lust och inspirera till skolutveckling inom NO- teknik- matematikämnet.

På NO-läraren 24-25 januari kan du lyssna till Hans föreläsning om hur du gör fysik- och kemiundervisning kreativ och inspirerande:

• Hur kan du väcka och behålla elevernas intresse för fysik och kemi?
• Hur kan du koppla kemi- och fysikämnena till elevernas vardag?
• Hur kan variation av arbetssätt och arbetsformer bidra till en likvärdig undervisning?
• Ta del av nytänkande och enkla experiment som eleverna kan relatera till

Intervju med Hans Persson

Berätta lite om dig själv, vad har du för bakgrund och vilka vägar har lett till den position du har idag?

Det var mitt förstahandsval att bli lärare. Jag examinerades som mellanstadielärare hösten 1975. Vid den här tiden, i mitten av 1970-talet och tyvärr ganska många år framåt, fick eleverna regelbunden undervisning i fysik och kemi först då de började i årkurs 7 på högstadiet.

Då jag började undervisa på låg- och mellanstadiet minns jag att jag funderade mycket över hur märkligt det var att man väntade så länge med stora delar av allt det spännande som ryms inom naturvetenskap och teknik. Samtidigt tänkte jag att det måste finnas alternativ till den traditionella NO-undervisning där man försökte väcka elevernas intresse med hjälp av ebonitstavar, kattskinn och abstrakta texter. Det här gjorde att jag tidigt i min lärarbana försökte undersöka hur man kunde utveckla NO-undervisning för årskurs 1–6. I ett helt vanligt klassrum. Så vardagsnära och elevnära som möjligt.

Efter några år på låg och mellanstadiet läste jag vidare på universitetet och blev så småningom behörig adjunkt i NO-Matematik för undervisning på högstadiet. Jag fick tjänst på Bagarmossens skola och där fortsatte arbetet med skolutveckling inom NO/Matte /Teknik-området i årskurs 1–9.

I stället för de traditionella labbrapporter där eleven bara skulle fylla i rätt ord på rätt rad försökte jag forma meningsfulla och språkutvecklande uppdrag som vände sig till både pojkar och flickor och som visade sig locka fram även de dolda talangerna bland eleverna. Jag försökte och lyckades i vissa fall forma en kreativ, varierad och likvärdig NO-teknikundervisning där eleverna också fick ”göra saker på riktigt” riktat till en mottagare.

Då vissa av de projekt mina elever arbetat med hamnade i tidningar och på olika utställningar ledde detta till att jag blev tillfrågad om att hålla kurser och fortbilda andra lärare, i mitt eget klassrum. Men redan vid den första av dessa kurser i början av 1990 talet hade jag stora svårigheter med att få tag på lämplig kurslitteratur. Jag ringde alla förlag och efterlyste ”kemiböcker för lågstadiet” eller ”fysikböcker för mellanstadiet”. De som svarade skrattade åt mig och meddelade att det inte fanns sådana böcker. På ett av förlagen blev den jag talade med nyfiken och frågade vad jag skulle ha böckerna till. Då jag sa att jag skulle ha kurser för låg och mellanstadielärare frågade hon: ”Kan inte du skriva de böckerna?” Då var det jag som skrattade. Men idag har jag producerat över 50 läroböcker och faktaböcker i NO, teknik och matematik.

Några år efter de första kurserna fick jag i uppdrag att utveckla fortbildningen av verksamma lärare i NO på Lärarhögskolan i Stockholm.  Samtidigt som jag började arbeta som lärarutbildare påbörjade jag didaktikstudier och efter magisterexamen blev jag befordrad till lektor.

Jag har haft skolutvecklings- och expertuppdrag över hela världen och lanserade 2004 en hemsida som nu rymmer över 200 filmklipp som inspirerat många lärare. Numera är jag verksam som inspiratör och föreläsare på skolor och konferenser. Jag producerar både tryckta och digitala läromedel och annat material som förhoppningsvis ger lärare stöd i deras planeringsarbete och i förlängningen leder till goda resultat.

Vad hoppas du att deltagarna på NO-läraren kommer ta med sig från din föreläsning?

Jag hoppas att de får inspiration och en bredare repertoar inför uppgiften att planera och genomföra meningsfull och likvärdig undervisning som leder till goda resultat

Vad motiveras du av i ditt arbete?

Jag motiveras av mitt genuina intresse för undervisning. Jag peppas av det positiva gensvar jag får från elever och lärare som använt mina böcker, filmer och idéer.

Utmärkelser och priser:

2000, Carl von Linne plaketten ”Bästa faktabok för barn och ungdom” för boken Nyfiken på naturvetenskap.
2004, Kunskapspriset ”för en exceptionellt mångfaldig och inspirerande lärargärning”
2014, litteraturpriset Lärkan med motiveringen:

”Hans Persson har en unik förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare. Hans didaktiska kunskaper har varit både banbrytande och vägledande inom såväl naturvetenskap som matematik.”

Besök Hans hemsida: www.hanper.se 

 

Läs mer om NO-läraren här 
Anmäl dig här