Intervju med Amira Akhavan Masoumeh

Amira Akhavan, är leg. demenssjuksköterska med specialistutbildning inom geriatrik/gerontologi och certifierad BPSD-utbildare. Hon är dessutom vår moderator för konferensen Demenssjukdom under 65 år där hon även föreläser om centrala begrepp för ett optimalt helhetsstöd under demensresan. Hur ser livsvillkoren för yngre med demens ut? Vad är målet med våra insatser som erbjuds? Amira arbetar som demenskoordinator i Solna stad där hon bl.a. har varit delaktig i att ta fram samverkansrutiner för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Vi passade på att ställa några frågor till Amira inför konferensen:

Berätta lite om dig själv, vad har du för bakgrund och vilka vägar har lett till den position du har idag?

Jag började inom hemtjänst -88, undersköterska -89, leg. SSK -91, läste påbyggnad inom Geriatrik och Gerontologi och var klar 2001, Demenskoordinator 2010, konsult och föreläsare 2012, Certifierad utbildare BPSD 2013.

Ju mer man läser så förstår man att man inte vet så mycket om ämnet och man måste lära sig mer. Det är största utmaningen i mitt yrke. Förklaringen är enkel: Hjärnan är så komplicerad, invecklad och vi vet fortfarande så lite och kanske inte hela sanningen om vår fantastiska hjärna. Mitt intresse för hjärnan och dess funktion har varit grunden till det jag jobbar med idag och jag vill förstå bättre för att kunna hjälpa de som har demens men även deras anhöriga.

Vad motiveras du av i ditt arbete?
När man ser resultat med hjälp av siffror. Siffror ljuger inte. När man med hjälp av rätta verktyg, i rätta händer, kan åstadkomma stora förändringar, även om det har handlat om att sätta in små medel, men, i rätt tid, och rätt plats. Känslan att man har varit en del av teamarbetet som har lett till en tryggare vardag för de som har demens.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig som demenskoordinator?
Vi i Solna börjar ta fram vår Demensplan för Solna: Mycket fokus på samverkan, höja kompetensen hos personal, uppföljningar, ge stöd till anhöriga, men även fokus på demensvänligt samhälle, digitalisering och välfärdsteknik.

Vad hoppas du att deltagarna på Demenssjukdom under 65 år kommer ta med sig från din föreläsning och från konferensen i stort?

Att den här gruppen har andra behov och andra förutsättningar. En viss förbättring har skett när det gäller vården och omsorgen av personer med demenssjukdom under 65 år, men under de 2 dagarna får ni höra mer om hur man kan arbeta mer kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv ,jämlik och tillgänglig.

Läs mer om Demenssjukdom under 65 år här 
Anmäl dig här