Intervju med Joachim Eckerström – Akutpsykiatrisk vård 2018

Den 8 – 9 maj är det dags för Akutpsykiatrisk vård 2018, en konferens med inspirerande föreläsningar inom ämnet akutpsykiatrisk vård och en fördjupningsdag med fokus på telefonrådgivning inom psykiatrin. Engagerade yrkespersoner från hela landet kommer att vara på plats för att förmedla expertis, erfarenheter och rekommendationer.

Ni kommer bland annat att få träffa Joachim Eckerström, specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård och högskoleadjunkt, som kommer att medverka både på konferensen och på fördjupningsdagen. Han har lång erfarenhet av att bemöta patienter i olika sinnestillstånd och kommer att komma med användbara råd i patientbemötande och ha en workshop där olika patientfall diskuteras och erfarenheter kommer att utbytas. Vi fick chansen att ställa några frågor till honom:

Hej Joachim, vad kul att du ville vara med på en kort intervju! Vill du börja med och berätta vad som har lett dig till den positionen du har idag?

Jag har tidigare arbetat inom psykiatrin i Region Jönköping, Ersta Diakoni, Norra Stockholms psykiatri och Centrum för psykiatriforskning. I Jönköping utbildade jag mig till leg. sjuksköterska och arbetade extra som skötare på olika avdelningar. Efter examen flyttade jag till Stockholm och började tjänstgöra på Ersta sjukhus psykiatriska klinik, där de har en vårdavdelning främst för vårdpersonal med depression och utmattningssymtom. Det var en mycket givande tjänst där de arbetade strukturerat med omvårdnadsarbetet och tydligt satta ord på vilka de psykiatriska omvårdnadsåtgärderna var.

Därefter påbörjade jag min specialistutbildning samtidigt som jag började på Norra Stockholms psykiatri, där jag under årens lopp (2009-2017) hade olika tjänster, som sjuksköterska på olika avdelningar, specialistsjuksköterska inom öppenvården samt arbetade som vårdutvecklare, med fokus var på professionsutveckling samt interna utbildningar. Mellan 2012-2014 arbetade jag som forskningssjuksköterska/forskningskoordinator inom Karolinska Schizophenia Project (KaSP).

I dagsläget arbetar jag som högskoleadjunkt vid Röda Korsets Högskola och ansvarar för kurser både på grund- och specialistutbildningen i psykiatri. Jag är även forskningskoordinator för Självvald inläggning vid emotionell instabilitet och självskadebeteende, vilket är en ny vårdform inom psykiatrin. För införandet och arbetet med Självvald inläggning tilldelades vi Vårdförbundspriset 2017.

Vad motiveras du av i ditt yrke?

Jag brinner för att utveckla psykiatrin, dels förbättra den befintliga vården samt utveckla nya interventioner, som kan hjälpa personer i återhämningsprocessen från psykisk ohälsa.
Jag ser även ett behov av att minska stigmatiseringen av psykisk sjukdom samt lyfta hälsofrämjande insatser. Därför har jag valt att engagera mig i Sveriges största lopp med fokus på psykisk hälsa; Mental Health Run, som kommer att arrangeras senare i år.

Vad tycker du är viktigt i bemötandet av patienter i telefon?

Som specialistsjuksköterska inom psykiatri är bemötande ett av de viktigaste omvårdnadsverktygen, för att kunna skapa en vårdrelation, vilken är grunden för att kunna hjälpa patienter.
Att ha kunskap om och ha reflekterat kring hur man bekräftar, respekterar och bemöter patienter, är en förutsättning för att arbeta inom vården, oavsett profession.
Att utbilda, föreläsa och föra samtal om bemötande inom vården är något som jag gärna gör och finner mycket givande.

Jag brukar ibland sammanfatta vikten av bemötande på följande vis:

“Det vi ser, observerar vi.
Det vi inte kan se, vill vi förstå.
När vi har en förståelse, kan vi hjälpa.”

Bemötande är nyckeln för att kunna observera, förstå och hjälpa.

Du kommer att ha en workshop på fördjupningsdagen den 7 maj, vad kommer du att gå igenom?

Under workshopen kommer deltagarna att få möjlighet att utbyta erfarenheter gällande telefonrådgivning utifrån patientfall. Detta brukar vara ett mycket uppskattat moment, då man får reflektera i grupp kring dagens föreläsningar om telefonrådgivning samt hur de olika teknikerna kan tillämpas. Deltagarna kommer från olika delar i Sverige, så det är även berikande att höra hur kollegor arbetar runt om i landet.

Om man arbetar inom vården och är intresserad av vårdutveckling, vad rekommenderar du då?

Jag och en tidigare kollega, Jenny Karlsson, som också arbetat som vårdutvecklare, har tagit initiativ till att starta en webbportal som just syftar till att inspirera till vårdutveckling. Webbplatsens adress är lätt att komma ihåg; http://vårdutveckling.se.

Där finner man intressanta artiklar från pågående projekt inom vården, aktuella kurser/utbildningar, föreläsare m.m. Flera nya samarbeten är på gång, vilket kommer göra webbportalen till en given aktör för att finna inspiration samt användbara verktyg i vårdarbetet.

Tack så mycket Joachim!

Om du vill se Joachim och våra andra duktiga och inspirerande föreläsare på Akutpsykiatrisk vård 2018 läs mer här och boka dig här!

Missa inte även Joachim på konferensen Akutsjukvård 2018. Läs mer om konferensen här!