Allmänna villkor:

Förbehåll

Kompetensteamet reserverar sig för förändringar i program, tid och plats samt möjlighet att ställa in planerad konferens senast 14 dagar innan utställt datum.

Bekräftelse

Efter anmälan får du en bekräftelse och faktura med praktisk information om konferensen

Betalning

Kompetensteamet måste ha erhållit din betalning innan konferensen. Deltagaren ska erlägga full likvid senast 30 dagar från fakturadatum. Vid ej erlagd betalning utgår dröjsmålsränta 8%.

Av- och ombokning

Avbokningen ska ske skriftligen. Vid av- och ombokning följer vi utbildningsbranschens standardregler.
* Vid avbokning 30 -15 dagar före utbildningens start debiteras halva kursavgiften
* Vid avbokning 14 – 0 dagar före utbildningens start debiteras hela kursavgiften.
Om deltagare ej infinner sig till utbildningens start, debiteras hela avgiften.

Förhinder/ersättare

Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag. Vi behöver då en skriftlig avanmälan samt din kollegas namn och e-postadress. I detta fall utgår ingen av- eller ombokningsavgift enligt ovan.

Force Majeure

Kompetensteamet ansvarar ej för skada som beror av myndighets åtgärd, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.
Vi är ej heller ansvariga för skada i fall då utbildning helt eller delvis måste ställas in p g a föreläsares akuta sjukdom och där lämplig ersättare ej kunnat engageras.