Förbehåll

Kompetensteamet reserverar sig för förändringar i program, tid och plats samt möjlighet att ställa in planerad konferens senast 14 dagar innan utställt datum.

Betalningsvillkor

Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Alla priser är exklusive moms.

Avbokningsregler för konferenser

Avbokningen ska ske skriftligen och bekräftas via email. Vid avbokning följer vi utbildningsbranschens standardregler.
• Vid avbokning 30 dagar före första konferensdag debiteras ingen avgift
• Vid avbokning 30 -15 dagar före utbildningens start debiteras halva kursavgiften
• Vid avbokning 14 – 0 dagar före utbildningens start debiteras hela kursavgiften
Om deltagare ej infinner sig till utbildningens start, debiteras hela avgiften.

Förhinder/ersättare

Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag. Vi behöver då en skriftlig avanmälan samt din kollegas namn och e-postadress. I detta fall utgår ingen av- eller ombokningsavgift enligt ovan.

Fotografering

Vi tar fotografier på våra konferenser och kurser. Bilderna kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Vill du inte att bilder där du finns med ska användas i detta syfte vänligen kontakta oss info@kompetensteamet.se

Force Majeure

Kompetensteamet ansvarar ej för skada som beror av myndighets åtgärd, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.
Vi är ej heller ansvariga för skada i fall då utbildning helt eller delvis måste ställas in p.g.a. föreläsares akuta sjukdom och där lämplig ersättare ej kunnat engageras.